O kancelarii

Zespół Rzeczoznawców Majątkowych aestimo świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz określania wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie nieruchomości dla potrzeb osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, banków oraz urzędów.

Podstawowym celem działalności kancelarii jest zdobywanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, ich analizowanie oraz wykonywanie opracowań dla inwestorów, administracji państwowej i samorządowej oraz indywidualnych klientów.

Nasze wyceny opracowywane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze standardami Zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Na życzenie klientów możemy również przygotować opracowania w języku angielskim.

W skład zespołu wchodzą:

Natalia Schindler - rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia państwowe w zakresie wyceny nieruchomości nr 4599 nadane przez Ministra Budownictwa) będąca członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu,

Bogusław Stelmach - rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia państwowe w zakresie wyceny nieruchomości nr 4597 nadane przez Ministra Budownictwa) będący członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu oraz członkiem założycielem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.